LCA4Regions – „Interreg Europe“ projektas, kuriuo siekiama paskatinti valdžios institucijas įtraukti būvio ciklo vertinimo metodikas į žiedinės ekonomikos politikos vystymą.

Svarbiausios | 2019-10-07

Nors būvio ciklo vertinimas (BCV, angl. LCA-Life Cycle Assessment) vis plačiau naudojamas verslo sektoriuje, ši metodika, vertinanti produkto/procesų poveikį aplinkai visais jo gyvavimo etapais, valstybinėms institucijoms vis dar nėra gerai žinoma. Tačiau, akivaizdu, kad BCV integravimas į viešąją politiką netrukus turės didelį potencialą, gerinant regioninę politiką dėl produktų poveikio aplinkai mažinimo ir išteklių naudojimo efektyvumo didinimo regionuose. Siekiant užpildyti šią spragą ir plačiau naudoti LCA metodikas, pradedamas naujas projektas – LCA4Regions.

Projekto koordinatoriaus  – Navaros vyriausybės (Ispanija) kvietimu – 2019 m. rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. Briuselyje (Belgija) 9 projekto partneriai pirmą kartą susitiko aptarti LCA4Regions projekto veiklas. Valstybinės institucijos bus skatinamos taikyti BCV požiūrį bei metodikas, atsvelgiant į poveikio aplinkai mažinimu susijusią regioninę politiką, taip prisidedant prie naujojo „Interreg Europe“ programos projekto „LCA4Regions – Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo valdymas taikant būvio ciklo vertinimo priemones Europos Sąjungos regioninei politikai įgyvendinti“.

48 mėnesių trukmės projekto partnerių planuose numatyta plėsti BCV metodikos, kaip holistinio požiūrio, naudojimą, rengiant ir įgyvendinant viešąją politiką, susijusią su aplinkos tausojimu ir išteklių naudojimo efektyvumu. Pirmasis projekto susitikimas buvo skirtas projekto partneriams  aptarti projekto strategiją ir projekto įgyvendinimo gaires.

„LCA4Regions“ projekte dalyvauja įvairios organizacijos iš Europos Sąjungos šalių. Projekto konsorciumą sudaro 4 vyriausybinės institucijos – Lombardijos regionas (IT), Lodzės regionas (PL), CIMBAL, „Baixo Alentejo“ bendruomenių asociacija (PT), Navaros vyriausybė (ES), 3 mokslo įstaigos – KTU, Kauno technologijos universitetas (LT), NIC, Nacionalinis chemijos institutas (SI) ir Pyhäjärvi institutas (FI); taip pat Pramonės asociacija AIN (ES) ir ACR+ Savivaldybių asociacija (BE).

Projekto metu yra numatyti šeši tarptautiniai renginiai, skirti ne tik pasikeisti gerąja Būvio ciklo metodikų taikymo praktika, tačiau taip pat sudaryti galimybę atstovaujamiems regionams priimti savo kolegas iš projekto partnerių teminiams seminarams bei dalyvauti apsikeitimo gerąja praktika vizituose. Numatyti tarptautiniai seminarai šiose srityse:

  • BCV įgyvendinimas aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo politikoje – nuo teorijos iki praktikos;
  • Efektyvaus išteklių naudojimo BCV;
  • BCV atliekų ir medžiagų srautuose;
  • BCV viešuosiuose pirkimuose;
  • BCV mokymai ir gebėjimų ugdymas;
  • BCV taikymas monitoringui ir įvertinimui.

Daugiau informacijos:  

Jolanta Dvarionienė

LCA4Regions projekto vadovė Lietuvoje
jolanta.dvarioniene@ktu.lt
www.interregeurope.eu/lca4regions