Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tvarumo ekspertų komandoje – net 5 KTU atstovai

Bendruomenė žiniasklaidai | 2020-05-28

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA), vienijanti Lietuvos įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos veiklos principus savo veikloje, subūrė Lietuvos tvarumo ekspertų tarybą. Net 5 Kauno technologijos universiteto (KTU) atstovai prisidės prie komandos.

Siekdama bendradarbiauti su akademikais ir sričių profesionalais bei tapti tiltu tarp tvarumo ekspertų bei verslo, LAVA subūrė tvarumo ekspertų tarybą. Ji bus atsakinga už ekspertinių žinių Darnaus vystymosi tikslų (DVT17) kontekste sklaidą bei įgyvendinimą.

Ekspertų sąraše – Lietuvos universitetų mokslininkai, dėstytojai bei kiti ekspertai. Kiekvienas ekspertas, pagal jo profesinę patirtį, atstovauja vienam iš darnaus vystymosi tikslų, tačiau Darnaus vystymosi tikslai ir jų įgyvendinimas yra neatsiejama visuma, tad Ekspertų taryba veiks kompleksiškai.

„Poreikį ekspertų ir verslo bendradarbiavimo platformai jautėme jau seniai. Ėmėmės iniciatyvos apjungti asociacijos, verslo ir pačių ekspertų potencialią dalintis žiniomis bei užtikrinti Darnaus vystymosi tikslų sklaidą. Tikime, kad to naudą pajus ne tik verslas, bet ir visuomenė“,– sako Jurgita Judickienė, LAVA valdybos pirmininkė.

Ekspertų  tarybos pagrindinės funkcijos – teikti įžvalgas ir patarimus asociacijos nariams, dalintis savo patirtimis skaitant pranešimus konferencijose, bendradarbiauti su žiniasklaida ir taip prisidėti prie socialiai atsakingo bei  tvaraus verslo edukacijos Lietuvoje.

„Darnus vystymasis yra vienintelis valstybių, verslo ir kiekvieno iš mūsų kelias, jeigu norime ir toliau gyventi bei kurti šioje planetoje.  Kitų pasirinkimų, apart darnių iniciatyvų, tiesiog nėra. Todėl svarbu sutelkti verslo bendruomenę, dalintis įžvalgomis ir diegti tvaraus verslo praktikas. Tikiu, jog Ekspertų taryba padės verslui ir visuomenei  judėkite darnumo kryptimi“, – sako KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto doc. Živilė Stankevičiūtė, LAVA Ekspertų tarybos narė.

KTU tarybos narių sąrašas:

Prof. Rimantas Venskutonis atsakingas už DVT2 – sumažinti badą.

Dr. Inga Gurauskienė atsakinga už DVT7 – užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos.

Doc. dr. Živilė Stankevičiūtė atsakinga už DVT8 – skatinti tvarų, visaapimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą.

Doc. dr. Visvaldas Varžinskas atsakingas už DVT9 – plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas.

Prof. Eglė Staniškienė atsakinga už DVT12 – užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius

 

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) nuo 2013 m. metų vienija Lietuvos įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus savo veikloje bei atstovaujai Lietuvai Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) iniciatyvoje ir „CSR Europe“ (Europos atsakingo verslo asociacija / Europos Komisijos) patarėja verslo atsakomybės klausimais).