LOCARBO projekto partneriai susitiko Potenzoje

Svarbiausios | 2016-10-14

Šių metų rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 vyko projekto LOCARBO (Naujas regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo energijos vartotojų elgsenos pokyčiuose įgyvendinant mažo anglies dioksido kiekio technologijas) partnerių susitikimas, kurį surengė projekto lyderiai – Potenzos provincija.

LOCARBO – „INTERREG Europe“ programos projektas, finansuojamas ES lėšomis,  kurio tikslas – tobulinti politines priemones, skatinančias padidinti energijos efektyvumą ir perėjimą prie atsinaujinančios energijos naudojimo pastatuose, ieškant naujų būdų keisti vartotojų elgseną. Galutinis šio projekto tikslas – prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinimo Europoje.

Pagrindinės projekto veiklos – analizės ir pilnai įgyvendinamų veiklos planų parengimas regiono be vietos lygmenyse. Šios veiklos bus įgyvendinamos aktyviai įtraukiant vietines suinteresuotąsias šalis bei tarptautinio bendradarbiavimo metu, dalinantis gerosios praktikos ir inovacijų patirtimi.

Septynis projekto partnerius iš Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės vienija bendras suvokimas, jog energijos efektyvumo regioninė politika gali būti sėkmingai įgyvendinta tik bendradarbiaujant tarp įvairių sektorių ir juos apjungiant. Todėl LOCARBO projektas remiasi principu „iš apačios į viršų“ nagrinėjamos trys tematinės sritys (valdžios institucijų siūlomos papildomos paslaugos ir gaminiai; pažangūs bendradarbiavimo modeliai; išmanieji technologiniai sprendimai), kurias siekiama integruoti į sistemą.

Dviejų dienų renginys buvo skirtas pristatyti pagrindines projekto veiklas (projekto valdymo, finansinio valdymo, komunikacijos bei viešinimo užduotis) projekto partneriams bei tematines užduotis, kurias projektas LOCARBO sieks įgyvendinti per ateinančius ketverius metus.

Kitas projekto renginys vyks Jungtinėje Karalystėje, Durhame š.m. spalio 18-19 dienomis.

Daugiau informacijos

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/