Pasiūlymas įmonėms atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų naudojimo

Svarbiausios | 2016-11-02

Projektas „LIFE Fit for REACH“ kartu su Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutu (APINI) ieško įmonių, pasiryžusių atsisakyti naudoti pavojingas chemines medžiagas. Joms gali būti suteikta iki 10 000 eurų parama pavojingų cheminių medžiagų pakeitimui. 

„LIFE fit for REACH“ įmonėms siūlo:

  • ekspertų patarimus dėl cheminių medžiagų reguliavimo;
  • cheminių medžiagų inventorizaciją;
  • pavojingų medžiagų pakeitimo plano parengimą;
  • saugesnių alternatyvų laboratorinius tyrimus;
  • mažos apimties pakeitimų įgyvendinimą.

Kviečiamos prisijungti įmonės, naudojančios ar gaminančios chemines medžiagas (mišinius).

Dalyvavimas projekte suteikia:

  • paprastesnę apskaitą;
  • mažesnius atliekų tvarkymo kaštus;
  • žemesnius darbuotojų saugai keliamus reikalavimus;
  • produkto pristatymą vartotojui apie mažesnę žalą sveikatai ir aplinkai;
  • įmonei įgyti pranašumą susiduriant su augančiais teisiniais reikalavimais.

Projektas „LIFE fit for REACH“ (“Pavojingų medžiagų pakeitimas ir išteklių efektyvumo didinimas, siekiant sumažinti emisijas į aplinką Baltijos regione“), kuriuo norima paskatinti Lietuvos, Latvijos, Estijos įmones (tiek mažas, tiek vidutines) pakeisti pavojingas chemines medžiagas į saugesnes alternatyvas.

Projekto pagrindinis tikslas ­­– padėti įmonėms susigaudyti kasmet griežtėjančiame cheminių medžiagų valdymo reguliavime ir pasirengti būsimiems apribojimams.

Kai kuriose įmonėse naudojamos pavojingos cheminės medžiagos pasižymi ypač neigiamu poveikiu aplinkai ir žmonių sveikatai, net esant mažoms koncentracijoms. Siekiama jas apriboti ar drausti naudoti gamybai Europos Sąjungoje. Pagrindine mažinimo priemone laikoma alternatyvų (neturinčių pavojingų savybių) naudojimas – pakeitimas.

Daugiau informacijos apie projektą: www.fitreach.lt

Dėl dalyvavimo projekte kreiptis į:

APINI profesorę Jolitą Kruopienę, tel. 8 37 300 767, el. paštu: jolita.kruopiene@ktu.lt

arba į Baltijos aplinkos forumo cheminių medžiagų skyrių, tel: 8 5 215 9288, el. paštu: chemija@bef.lt