Portugalijoje buvo pristatyti regioniniai veiksmų planai bei apibendrinti pirmojo etapo LOcarbo projekto rezultatai

Svarbiausios | 2018-10-12

2018 m. rugsėjo 25-26 d., Nova de Gaia (PT) savivaldybėje, Portugalijoje vyko LOCARBO 5-osios valdymo grupės ir 6-osios tematinės grupės sustikimas, kurio metu partneriai pristatė regioninius Veiksmų planus, bei apibendrino pirmojo etapo projekto rezultatus.

Visi, regioniniai veiksmų planai yra galutinai parengti ir paruošti sekančiam, įgyvendinimo etapui. Oficialus, pirmojo projekto etapo užbaigimas ir veiksmų planų pristatymas įvyko 2018 m. rugsėjo 25-26 d. vykusioje LOCARBO 5-osios valdymo grupės ir 6-osios tematinės grupės susitikimo metu, Vila Nova de Gaia (PT) savivaldybėje, Portugalijoje.

Pirmąja dieną, LOCARBO partneriai ir Vila Nova de Gaia savivaldybės vietos suinteresuotos šalys (savivaldybės atstovai, verslininkai, mokslininkai) dalijosi sėkmingais projektais, gerosiomis praktikomis efektyvaus energijos vartojimo temomis. Antrąją susitikimo dieną vyko uždaras projekto partnerių posėdis, siekiant aptarti techninius ir finansinius projekto klausimus ir įvertinti projekto rezultatus, gautus pirmojo projekto etapo metu. Tame tarpe buvo pristatyti ir kiekvieno projekto partnerio regioniniai veiksmų planai.

Visų regionų veiksmų planai yra susieti su pagrindinėmis Locarbo projekto tematinėmis sritimis: paslaugos ir produktai, inovatyvios technologijos ir inovatyvūs bendradarbiavimo modeliai. Bendra visų regionų veiksmų planuose yra tai, kad jie orentuoti į bendruomenių aktyvesnį dalyvavimą ir įtraukimą sprendžiant energijos efektyvumaus naudojimo problemas. Tačiau kiekvieno regiono veiksmų planai skiriasi savo analizuojamais objektais. Vieni planai sutelkti į veiksmus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir pažangiu energijos valdymu viešuose ar gyvenamuosiuose daugiabučiuose pastatuose, tuo tarpu kiti orentuoti į įmonių ir pramoninių paslaugų plėtojimą.

Pasibaigė 2,5 metų intensyvaus tarpregioninio bendradarbiavimo Locarbo projekto etapas, kurio metu buvo renkama informacija apie gerąsias regionų praktikas, buvo keičiamasi patirtimi, buvo atliekama praktikų perkėlimo į kitas šalis analizė. Šio etapo, sėkmingą projekto veiklą atspinti keletas pasiektų rezultatų: suorganizuoti 8 tarpregioniniai projekto partnerių susitikimai, surengta po 6 suinteresuotų pusių susitikimus ir po 3 institucinio mokymosi seminarus kiekvienoje projekto partnerių šalyje, išanalizuota 7 šalių regioninė politika ir pateikta ambicingų tikslų analizė, patvirtintos 23 gerosios praktikos, paruošti 7 regioniniai veiksmų planai. Vietos bendruomenės ir suinteresuotosios šalys šiame etape vaidino esminį vaidmenį sėkmingam projekto įgyvendinimui. Reikšminga pridėtinė vertė iš vietos bendruomenių tenka ir rengiant bei toliau įgyvendinant regioninius veiksmų planus.

Daugiau informacijos:

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/