Darnus vartojimas ir gamyba: kaip to pasiekti?

Svarbiausios | 2016-10-11

Šių metų rugsėjo 27 – 28 dienomis Kauno technologijos universitete vyko tarptautinė konferencija „Darnus vartojimas ir gamyba: kaip to pasiekti?“. Konferencija tai Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programos projekto „Žiedinė ekonomika efektyvus pramonės medžiagų ir energijos srautų uždarymas“ baigiamais renginys.

Konferencijos metu pristatyti projekto rezultatai – vandens nuostolių mažinimo tema, pristatyta PET pakuočių srautų analizė bei valdymas, kuriant žiedinę ekonomiką aptartas vienkartinių neperdirbamų pakuočių aplinkosauginio veiksmingumo didinimo galimybės. Mokslininkai iš Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Šiaurės vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universiteto dalinosi patirtimi, skaitė pranešimus darnaus vystymosi, žiedinės ekonomikos, švaresnės gamybos, efektyvaus išteklių naudojimo tematikomis.

Plenarinius pranešimus skaitė į Kauno technologijos universitetą atvykęs pasaulinio garso mokslininkas, švaresnės gamybos koncepcijos pradininkas Tenesio (JAV), Lundo (Švedija), Erasmus (Olandija) universitetų profesorius Donaldas Huisinghas, Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universiteto profesorius Christophas Hugis bei Aplinkos inžinerijos instituto direktorius – Jurgis Kazimieras Staniškis.

Kviečiame susipažinti su pranešimų medžiaga:

KAIP ir KODĖL MES turime dirbti, kad sparčiau pereitume link socialiai teisingos ir darnios visuomenės, nenaudojančios iškastinio kuro/“WHY and HOW Should WE Work to Accelerate the Transition to Equitable, Sustainable, Livable, Post-Fossil Carbon Societies?” (Prof. dr. habil. Donald Huisingh)

Darnus universitetas: anapus trečiosios misijos/ Sustainable University: Behind the Third Mission (Prof. dr. habil. Jurgis Kazimieras Staniškis)

Žiedinė ekonomika – efektyvus pramonės medžiagų ir energijos srautų uždarymas (Me – loops)/ Circular Economy – Closing Material and Energy Flows in Industry Efficiently (Monika Raugevičiūtė)

Vandens nuostolių mažinimas/ Water Loss Reduction (doc. dr. Mindaugas Rimeika)

PET pakuočių srautų analizė ir valdymas kuriant žiedinę ekonomiką / PET Packaging Flow Analysis and Management Toward Circular Economy (dr. Daina Kliaugaitė, Corinna Baumgartner)

Vienkartinių neperdirbamų pakuočių aplinkosauginio veiksmingumo didinimas/ Improvement of Environmental Performance of Non-Recyclable Packages (Valdonė Daugėlaitė)