KTU doktorantams nuo šiol – dar daugiau galimybių siekiant dvigubo doktorantūros laipsnio

Studijos žiniasklaidai | 2020-11-03

KTU atnaujino bendradarbiavimo sutartį su Italijos Bolonijos universitetu. Nuo šiol universiteto doktorantai galės siekti dvigubo mokslo laipsnio net septyniose mokslo kryptyse: elektros ir elektronikos, statybos, aplinkos, informatikos, medžiagų, matavimų inžinerijose, o taip pat ir vadyboje.

KTU Aplinkos inžinerijos instituto daktarai Ali Enes Dingi ir Semih Oguzdjan su darbų vadovais

Kauno technologijos universiteto (KTU) bendradarbiavimas su Bolonijos universitetu doktorantūros studijose prasidėjo dar 2015 metais, universitetams pasirašius sutartį, pagal kurią pradėti rengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turintys aplinkos inžinerijos krypties mokslininkai.

2020 m. sausio mėn. pradžioje KTU Aplinkos inžinerijos instituto doktorantams Ali Enes Dingil ir Semih Oguzdjan, sėkmingai apgynusiems mokslo disertacijas, buvo suteiktas dvigubas – KTU ir Bolonijos universiteto – mokslo daktaro laipsnis. Ši sėkminga patirtis leido išplėsti universitetų bendradarbiavimą doktorantūros studijų srityje.

KTU doktorantų, norinčių įgyti dvigubą laipsnį pagal šią sutartį, studijos ir moksliniai tyrimai turi būti vykdomi abiejose institucijose, o per visą studijų laikotarpį ne mažiau kaip vienerius metus doktorantas privalo studijuoti ir mokslinius tyrimus atlikti Bolonijos universitete. Doktorantams yra skiriami du moksliniai vadovai – po vieną iš kiekvienos institucijos.

Doktorantas, pirmaisiais studijų metais pareiškęs pageidavimą studijuoti pagal dvigubo laipsnio diplomo sutartį, turi aktyviai prisidėti prie dialogo su potencialiu moksliniu vadovu partnerinėje institucijoje, daktaro disertacijos tematikos partnerinėje institucijoje suderinimo, individualaus studijų ir mokslinių tyrimų plano parengimo.

Sėkmingai baigus doktorantūros studijas, daktaro disertacijos viešas gynimas vyksta vieną kartą, kurio rezultatus pripažįsta abu universitetai.

Dvigubo laipsnio doktorantūros sutartys didina KTU žinomumą tarptautinėje erdvėje, atveria didesnes dalyvavimo įvairiuose projektuose galimybes, prisideda prie mokslininkų kompetencijų ugdymo bei jų veiklos viešinimo.

Bolonijos universitetas, įkurtas 1008 m., yra laikomas seniausiu pasaulyje. Bolonijos universitetas turi didžiulį švietimo, mokslo, novatorišką ir gamybinį potencialą. Aukšto lygio universiteto specialistai plėtoja teorinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, su partneriais iš viso pasaulio įgyvendina tarptautinius mokslinius ir edukacinius projektus.