INTERREG EUROPE programos „BIGDATA 4RIVERS“ projekto partnerių susitikimas bei vizitas Atikos regione Graikijoje

Svarbiausios | 2020-01-29

2020 m. sausio 28 d.

Atikos regiono regioninės plėtros fondo (Graikija) kvietimu š. m. sausio 23–24 d. vyko INTERREG EUROPE programos „BIGDATA 4RIVERS“ projekto partnerių susitikimas bei vizitas į projekto partnerio pristatomas gerosios praktikos vietas.

Vizito metu buvo pristatomi Nacionalinis Schinias parkas (angl. National Park of Schinias) ir jame įrengta šlapynė, taip pat Marathon ežeras bei Aspos upė bei supažindinama su juose taikytais pažangiais vandens taršos monitoringo metodais, priemonėmis, leidžiančiomis efektyviau naudoti išteklius bei užtikrinti šių telkinių vandens kokybę.

„BIGDATA 4RIVERS“ – Projekto „Europos upių vandens kokybės gerinimas taikant pažangias technologijas ir vandens valdymo politiką“ (angl. Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies) tikslas – įtraukti valdžios institucijas diskusijai dėl upių vandens kokybės gerinimo taikant pažangias vandens išteklių valdymo technologijas.

Antrąją susitikimo dieną partneriai turėjo galimybę diskutuoti apie vandens politiką bei kylančias problemas ir iššūkius projekto partnerių regionuose, keistis patirtimi, aptarti tolesnes projekte numatytas veiklas. Taip pat kiekvienas partneris turėjo galimybę pristatyti su vandens išteklių valdymu susijusias gerąsias praktikas bei išklausyti Atėnų universiteto mokslininkų pranešimus apie atliktus naujausius paviršinių vandens išteklių tyrimus.

„BIGDATA 4RIVERS“ projekte dalyvauja įvairios organizacijos iš Europos Sąjungos šalių. Projekto konsorciumą sudaro 4 vyriausybinės institucijos – Iberijos Duero upės pakrantės savivaldybių asociacija (ES), Atikos regiono Regioninės plėtros fondas (GR), Östergo apskrities administracinė valdyba (SE), Alto Minho savivaldybių asociacija (PT), Vandens ir aplinkos konkurencingumo klasteris (FR), mokslo įstaiga – Kauno technologijos universitetas (LT), taip pat Nacionalinė Rumunijos verslininkų sąjunga (RO).

Projekto metu numatyti šeši tarptautiniai renginiai, skirti ne tik pasikeisti pažangiomis technologijomis ir vandens išteklių valdymo politikos gerąja praktika, bet ir sudaryti galimybę atstovaujamiems regionams priimti savo kolegas iš projekto partnerių šalių teminiams seminarams bei dalyvauti apsikeitimo gerąja praktika vizituose.

Daugiau informacijos:
Jolanta Dvarionienė

BIGDATA4RIVERS projekto vadovė Lietuvoje
jolanta.dvarioniene@ktu.lt
www.interregeurope.eu/bigdata4rivers

Kauno technologijos universitetas
Aplinkos inžinerijos institutas