Magistrantūros studijų programa akredituota iki 2019 m.

2013-04-12

Š. m. balandžio mėn. magistrantūros studijų programa „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“ buvo akredituota maksimaliam šešerių metų laikotarpiui – iki 2019 m.  Akreditaciją atliko tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė, sudaryta iš Airijos, Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos universitetų bei verslo įmonių atstovų.

 

Buvo vertintos šios programos sritys:

 • programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai,
 • programos struktūra,
 • personalas,
 • materialieji ištekliai,
 • studijų eiga ir studentų vertinimas,
 • programos vadyba.

Vertinimas susidėjo iš APINI savianalizės dokumentuose pateiktos informacijos analizės ir vizito į APINI, kurio metu (vasario 26 d.) ekspertų grupė susitiko su studijų programos savianalizės rengimo grupe, studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, absolventais ir socialiniais partneriais.

 

Programos privalumai

Vertinimo išvadose ekspertai išskyrė šiuos studijų programos privalumus:

 • Numatomi studijų rezultatai yra kruopščiai apgalvoti ir jie atitinka nuolat besikeičiančius darbo rinkos poreikius;
 • Programos tikslai yra unikalūs Lietuvoje ir ji geba patenkinti visuomenės poreikį tokios srities  studijoms;
 • Studijos yra pagrįstos daugiadalykiu (angl. multidisciplinary) mokymusi, kuris reikalingas šiuolaikinėje visuomenėje ir yra patrauklus studentams;
 • Praktinės užduotys, atliekamos pramonės įmonėse, suteikia studentams galimybę susipažinti su realiais pramonės procesais, o rezultatai gali būti praktiškai įgyvendinami;
 • Privalomų ir papildomų studijų modulių pasiūla ir efektyvus jų derinimas leidžia studijuojantiems susidaryti individualius studijų planus ir įgyti reikiamos kompetencijos darnaus pramonės vystymosi problemoms spręsti;
 • Dėstytotojų kvalifikacija yra itin aukšta, jie yra pripažinti mokslininkai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; žinias nuolat atnaujina  dalyvaudami tarptautiniuose ir nacionaliniuose moksliniuose projektuose, konferencijose, stažuotėse ir pan.;
 • Tarp studijuojančiųjų ir dėstytojų tvyro draugiška atmosfera, pagrįsta „atvirų durų“ politika;

 

Rekomendacijos

Ekspertai taip pat pateikė rekomendacijas, ką reikėtų tobulinti šioje studijų programoje. Pirmiausia jie rekomendavo palaikyti glaudesnius ryšius su programos absolventais bei išoriniais socialiniais partneriais, tiek skatinant mokymąsi visą gyvenimą, tiek siekiant nuolatinio programos atnaujinimo. Jie taip pat patarė į studijų procesą dažniau įtraukti išorinius lektorius (ypač iš užsienio). Ekspertai iš esmės pritarė programos valdymo komiteto sprendimui, kad nuo 2013 m. rudens semestro pagrindine studijų kalba taptų anglų k., tačiau patarė šį procesą vykdyti atidžiai. Galiausiai ekspertus šiek tiek nustebino ne itin aukšti studijuojančiųjų akademinio mobilumo rodikliai, nors jam iš tikrųjų sudarytos puikios sąlygos (programa yra parengta ir vykdoma bendradarbiaujant Baltijos jūros regiono konsorciumo BALTECH technikos universitetams), todėl ragino skatinti studentų tarptautinius mainus, papildomai informuojant apie tokių studijų galimybes.

 

 

SKVC ekspertų grupės sudėtis
 • grupės vadovas prof. emeritas David Eastwood – Ulsterio universiteto Biologijos ir aplinkotyros fakulteto profesorius emeritas, (Airija),
 • prof. Maris Klavins – Latvijos universiteto Aplinkotyros katedros vedėjas (Latvija),
 • prof. Dietwald Gruehn – Dortmundo technologijos universiteto Teritorinio planavimo fakulteto profesorius (Vokietija),
 • Lina Šleinotaitė – Budrienė – UAB „Ekokonsultacijos“ direktorė,
 • Gražvydas Jakaitis – VGTU Statybos inžinerijos III kurso studentas.

 

Daugiau apie magistrantūros studijų programą „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“