Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos “Pramonė 4.0” posėdis. Žiedinės ekonomikos svarba Lietuvoje.

Svarbiausios | 2022-04-07

Vakar vykusiame Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisijos „Pramonė 4.0“ posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, viceministrė Jekaterina Rojaka,  Aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė, kitų ministerijų, mokslo, verslo bei pramonės atstovai.

Posėdį pradėjusi EIMIN ministrė A. Armonaitė akcentavo žiedinės ekonomikos svarbą Lietuvai, jos konkurencingumui bei švietimo ir kompetencijų didinimo būtinybę žiedinės ekonomikos srityje.

Posėdžio metu APINI direktorė prof. dr. Žaneta Stasiškienė pristatė ir Žiedinės ekonomikos kelrodį (ŽEK), kuris yra projekto „Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodis“ rezultatas. Tai pirmasis projektas Lietuvoje, įgyvendintas bendrakūros principu. Politikai, viešojo, privataus ir mokslo sektorių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, įvairių sričių ekspertai susibūrė į savanoriškais pagrindais veikiančią 50-ies narių ŽEK koordinacinę grupę tam, kad pramonės perėjimas prie žiedinės ekonomikos būtų sėkmingas ir efektyvus.

Posėdžio metu Nacionalinės pramonės konkurencingumo komisija vienbalsiai pritarė ŽEK įgyvendinimui ir su nekantrumu laukia konkrečių pramonės transformacijos įgyvendinimo veiksmų. Na, o vienas iš esminių prioritetų – tai švietimas ir finansavimas bei reguliacinių mechanizmų kūrimas. Komisija taip pat akcentavo ir būtiną Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Aplinkos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimą, įgyvendinant ŽEK.